Анархията

В Анархията има два закона

Първи Закон

Чл.1.Забраняват се всички:
Наредби, правилници, кодекси, стандарти, указания, нормативи и актове;
организации, партии, клубове, групи, лобита, сборища, пленуми, конференции, събрания, избори, семинари, лекции, сказки, скупщини и безобразия.

Чл.2.Забраняват се също:
Общини, съвети, комитети, министерства, съдилища, форуми,
казарми, затвори, полиции, арести, тъмници и белезници.

Чл.3.Забраняват се още:
Документи, заявления, молби, декларации, конституции, служебни бележки, касови бележки,
удостоверения, сертификати, дипломи, свидетелства, етикети, баркодове, егенета, лицензни карти, билети, фишове, банкноти, акцизи, чекове, визи, нареждания, искания, уведомления, придружителни писма, протоколи, вратовръзки и папионки.


Втори Закон

Не е задължително да се спазва Първия Закон.http://roncho.roncho.net